Bergerak progresif bersama ICT

Diploma E-Perniagaan JPT/BPP(N/340/4/0263)07/18, MQA/PA2798

TEMPOH : 2 1/2 Tahun       3 Tahun (bermula Disember 2016)  

PROSPEK KERJAYA 

 • Webmaster
 • Pegawai Teknologi Maklumat
 • Konsultan Web
 • Usahawan Internet

SINOPSIS PROGRAM

Program 2 ½ tahun ini (5 semester) direkabentuk untuk melahirkan graduan yang mampu menjadi seorang usahawan IT berjaya dengan mempelajari bidang keusahawanan dan komputer secara khususnya. Program Diploma E-Perniagaan ini mempunyai kurikulum pengajian yang merangkumi aspek teori dan praktikal. Kurikulum program merangkumi semua elemen seperti Pengenalan Kepada Usahawan, Rekabentuk dan Pengaturcaraan Internet, Asas Komputer, Undang-undang Perniagaan, Perakaunan, Pemasaran, Rekabentuk Laman Web, Aplikasi Web Mobile dan Pengurusan. Pelajar juga diberikan pendedahan semasa latihan industry selama 4 bulan.

KELAYAKAN MASUK

PELAJAR TEMPATAN

 

 1. Lulus SPM/SPMV atau setaraf - 3 kepujian – BM dan dua (2) matapelajaran lain serta lulus Matematik dan Bahasa Inggeris; ATAU
 2. Lulus UEC dengan mendapat sekurang-kurangnya Gred B dalam tiga (3) mata pelajaran; ATAU
 3. Lulus O-Level dengan mendapat sekurang-kurangnya Gred C dalam tiga (3) mata pelajaran; ATAU
 4. Lulus SKM Tahap 3 dalam bidang berkaitan DAN lulus SPM dengan sekurang-kurangnya kepujian dalam satu (1) matapelajaran; DAN program pengukuhan (jika perlu); ATAU
 5. Lulus Sijil Kolej Komuniti setara Tahap 3 MQF dalam bidang berkaitan; DAN lulus SPM dengan sekurang-kurangnya kepujian dalam satu (1) matapelajaran; DAN program pengukuhan (jika perlu); ATAU
 6. Lulus Sijil (Tahap 3 MQF) dengan mendapat CGPA 2.0 dalam bidang berkaitan; ATAU
 7. Lulus STPM atau setara dengan mendapat sekurang-kurangnya gred C (NGMP 2.0) dalam satu (1) matapelajaran; ATAU
 8. Lulus STAM pangkat Maqbul; ATAU
 9. Kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya oleh Kerajaan Malaysia

PELAJAR ANTARABANGSA

Kelayakan yang diiktiraf setara oleh Kerajaan Malaysia

STRUKTUR PROGRAM

Muat turun di sini

student-2
“Falkulti Sains Komputer berperanan melahirkan graduan yang berpengetahuan dan berkemahiran dalam bidang teknologi ICT.”

PROSPEK KERJAYA

diploma-perniagaan-1
diploma-perniagaan-2
diploma-perniagaan-2
diploma-perniagaan-4